Samtykkeerklæring

Når Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven træder i kraft den 25. maj 2018, vil dette på flere punkter betyde en ændring af reglerne omkring samtykke. Generelt vil behovet for at benytte en skriftlig samtykkeerklæring stige. Hvad er et samtykke...

Danske patienter afpresses af hackere

Den 30 Maj 2017 offentliggjorde Ekstra Bladet en artikel om hvordan hackere har frigivet personfølsomme data inklusiv billeder og cpr-numre fra massere af danske patienter. Det er en plastikkirurgisk klinik i Litauen der er blevet hacket og tusindvis af patienter har...

PrivacyTree støttes nu af Innovationsfonden

Vi vil hjælpe de små virksomheder ved at tilbyde en abonnementsbaseret software løsning der hjælper med at leve op til lovgivningen, undgå bøder, sure kunder og erstatningskrav og Invovationsfonden har via deres Innobooster projekt valgt at investere i dette. Den...

Sammenligning af fysioterapeutsystemer

Lovgivningen stiller en del krav til hvordan persondata håndteres. Hvis du benytter et online fysioterapeutsystem skal du bl.a. have en databehandleraftale med udbyderen, som Datatilsynet skriver på deres hjemmeside: ”Ved brug af en ekstern databehandler til...