Databeskyttelsesdagen, der er tilknyttet Europarådets internationale databeskyttelsesdag, er et dansk opmærksomhedsskabende tiltag, stiftet i 2011 på initiativ af en kreds af organisationer og interessenter, der uden partipolitisk tilknytning og uafhængig af specifikke myndigheds- og erhvervsinteresser har til formål at bane vejen for en bedre databeskyttelse i Danmark.

Danmarks nationale konference om databeskyttelse gennemføres for 6. gang som et heldagsarrangement på Børsen.

Databeskyttelsesdagens konference har først og fremmest til formål at formidle information og debat om databeskyttelse, men arrangørerne vil også gerne medvirke til tværfaglig videndeling og samarbejde og naturligvis bidrage til inspiration, netværk og værdifuld erfaringsudveksling.

Præsentationer fra seneste konference kan hentes fra databeskyttelsesdagen.dk ligesom du kan finde mere information på deres facebook side