Selvom den nuværende Persondatalov har eksisteret siden år 2000, er den stadig ikke fuldt implementeret i virksomhederne. Dette skyldes nok loven kun sjældent har været håndhævet og bøderne har været for små.

I dag er så EU’ Persondataforordning blevet vedtaget som strammer op på reglerne og specielt på bødestørrelserne. De primære ændringer i loven er:

  • Fælles regler for hele EU
  • Administrative bøder op til €20.000.000. eller 4% af global omsætning, alt efter hvilken er størst
  • Virksomhederne har egen kontrol - og skal kunne fremvise dokumentation på forlangen
  • Privacy by Design og Privacy by Default
  • For mange virksomheder skal der være en Data Protection Officer (DPO)

Forordningen har med rette fået en masse opmærksomhed: