Justitsministeriet inviterer til stormøde den 9. februar 2017:

Som en del af Justitsministeriet arbejde med den generelle databeskyttelsesforordning, har Erhvervsstyrelsen henover efteråret 2016 afholdt workshops for erhvervslivets organisationer om den kommende databeskyttelsesforordning for nærmere at afdække erhvervslivets udfordringer og behov for vejledning vedrørende de nye regler.

Som opfølgning på disse workshops inviteres nu til et stormøde for erhvervslivet, hvor der vil blive præsenteret Q&A’s vedrørende de emner i databeskyttelsesforordningen, som efterårets workshopdeltagere har identificeret. Det drejer sig om spørgsmålene om databeskyttelsesrådgiver, privacy by design og privacy by default, konsekvensanalyse, dataansvarlig og databehandler, registreredes rettigheder og behandlingsbetingelser mv.

PrivacyTree deltog på det første stormøde og deltager selvfølgelig også den 9/2. Link til officiel invitation