Privatlivspolitik for privacytree.eu

Privatlivspolitik for privacytree.eu

1. Generelt

1.1

Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de personlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos os eller når du færden på vores hjemmeside.

2. Dataansvarlig

2.1

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

2.2

PrivacyTree P/S
Lejrvej 17, 1.
3500 Værløse
CVR: 38250132
+45 2624 9307
kontakt@privacytree.eu
(Herefter ”PrivacyTree”)

2.3

Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som ophæver direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

2.4

Dertil kommer den danske persondataretlige lovgivning, som måtte blive vedtaget og være gældende efter 25. maj 2018.

2.5

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller den måde vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret om dig hos PrivacyTree, skal du rette henvendelse på kontakt@privacytree.eu eller telefon +45 2624 9307.

2.6

Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller er du bange for, at der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondatalovgivningenen.

3. Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger

3.1

Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

3.2

Vi behandler dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt at gøre det, både når du er kunde hos os eller når du færdes på vores hjemmeside. Det kan være, når det er nødvendigt for at vi opfylde vores forpligtelser i henhold til at administrere vores aftale om abonnement og de tilknyttede ydelser. Det kan også være nødvendig registrering i forbindelse med at du tilmelder dig et gå-hjem-møde eller lignende ydelse. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser vi har som dansk virksomhed omfattet af dansk lovgivning.

3.3

Vi laver ingen profilering af dig og vi vil ikke misbruge dine personoplysninger eller videregive dem uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

4. De personoplysninger, som vi behandler om dig

4.1

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

4.1.1

Er du kunde, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, og økonomiske transaktionsoplysninger i forbindelse med fakturering.

4.1.2

Hvis du tilmelder dig et gå-hjem-møde eller et arrangement, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, postnummer, mobilnummer, email-adresse, arbejdsplads, titel og økonomiske transaktionsoplysninger til brug for betaling.

4.2

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt på siden, indsamler vi din IP-adresse.

5. Hjemmeside og cookies

5.1.1

Vi prøver at undgå cookies og trackere, når du færdes på vores hjemmeside, specielt fra tredjeparter. Af samme grund finder du ikke nogle ‘like’ knapper på vores sider.
Med en add-blocker eller trackerværtøj, eksempelvis Ghostery browser extension, kan du nemt se hvilke cookies og trackere et site benytter.

5.1.2

Vi bruger dog nogle cookies. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende PolitikCookie information: En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Du kan slette eller blokere for cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering .

5.1.3

Vi anvender tekniske cookies cookies til brug for vores websites tekniske funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger, når du eksempelvis går tilbage.

5.1.4

Vi anvender Piwik-cookie for at give os indsigt i, hvordan du som besøgende benytter vores site. Vi deler ikke denne data med nogen og den bruges udelukkende til analyse og drift af brugen af vores site. Som et privatlivsbeskyttende tiltag sletter vi den sidste halvdel af ip adressen inden den opbevares. Dette betyder vi indsamler og opbevarer mindre detaljeret lokationsdata om dig.

5.1.5

Vi støtter ”Do Not Track”, http://donottrack.us

5.1.6

Når du tilmelder dig at modtage nyhedsbreve, bliver din email adresse gemt hos en databehandler, som hjælper os med at udsende mails om arrangementet. Pt. er det MailJet, der hjælper os. Vi har indgået en databehandleraftale med MailJet, og MailJet handler under instruks fra os. Du kan læse MailJets privatlivspolitik her: https://www.mailjet.com/privacy-policy/ Du kan nemt framelde dig mails fra MailJet ved at klikke på unsubscribe. I så fald sletter vi din email adresse.

5.1.7

Vores website anvender ingen annoncenetværk.

5.1.8

Vi indsamler ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

6. Sådan behandler vi dine Personoplysninger

6.1

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til nødvendige, saglige, relevante formål. Vi søger at begrænse brugen af dine personlige oplysninger, ligesom vi bruger dine personlige oplysninger til bestemte formål, og kun bruger dem til andre formål, hvis formålet er nærliggende eller i samhørighed med det oprindelige formål, herunder om du kan forvente at vi bruger det til dette andet formål.

6.1.1

Er du kunde hos os, anvender vi dine personlige oplysninger til at:

  • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webportal, til rådighed for dig;
  • fremsende ordrebekræftelser til dig;
  • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
  • kunne udføre dine ordrer og levere vores ydelser;
  • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
  • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

6.1.2

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at

  • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
  • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
  • optimere vores hjemmesides indretning;

7. Vi sikrer, at vi har lov til at behandle dine personlige oplysninger

7.1

Når du bliver kunde hos os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

7.2

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

7.3

Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

7.4

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

7.5

Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik ovenfor under pkt. 5. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 5.

8. Deling af dine Personoplysninger

8.1

Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

8.2

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

9. Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

9.1

Vi deler ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS

10. Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

10.1

Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

10.2

Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personlige oplysninger så længe du er kunde hos os, og op til 2 år efter kundeforholdet afsluttet, eller så længe vi er forpligtet i forhold til lovgivningen.

10.3

Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig ikke kunde opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 1 år efter du har besøgt vores hjemmeside (se punkt 5.1.4).

11. Dine rettigheder

11.1

Indsigt

11.1.1

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

11.2

Berigtigelse og sletning

11.2.1

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

11.3

Begrænsning af Behandling

11.3.1

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

11.4

Dataportabilitet

11.4.1

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

11.5

Indsigelsesret

11.5.1

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende privatlivspolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

11.6

Tilbagekaldelse af samtykke

11.6.1

Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

11.6.2

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til ovenstående adresse. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

11.7

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

12.1

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

13. Sikkerhed

13.1

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personlige oplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af personlige oplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14. Klage til tilsynsmyndighed

14.1

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine dine personoplysninger, håber vi, at du først vil henvende dig til os.

14.2

Hvis du vil, kan du også klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk
Denne privatlivspolitik er seneste opdateret 13-01-2018